Hỏi đáp  Liên hệ  Góp ý  Thư điện tử  Web liên kết  Cấu trúc Web  Đăng Nhập 
Thứ Bảy, 06/02/2016 04:44:45 SA Vĩnh Long nằm ở trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, với dân số trên 1 triệu người, gồm các dân tộc kinh, Khmer và Hoa cùng làm ăn, sinh sống trên một diện tích 147.500 ha. Vĩnh Long ngày nay là một phần của Long Hồ dinh, được hình thành từ năm 1732, bao gồm các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và một phần của Cần Thơ. Vĩnh Long có tiềm lực kinh tế rất lớn   Tìm Kiếm
Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2009-2015 Danh mục các dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2009-2015

LĨNH VỰC HẠ TẦNG, CÔNG NGHIỆP

1. KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG BÌNH

Địa điểm dự án Xã Đông Bình, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án 350 ha
Tổng mức đầu tư: 1.050 tỷ VNĐ ≈ 58 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Minh và BQL các Khu công nghiệp

2. KHU CÔNG NGHIỆP TÂN AN HƯNG

Địa điểm dự án: Xã Tân An Thạnh -Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 550 ha
Tổng mức đầu tư: 1.260 tỷ VNĐ ≈ 65 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Tân và Ban quản lý các Khu công nghiệp

3. KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH TÂN

Địa điểm dự án: Xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 700 ha
Tổng mức đầu tư: 2.100 tỷ VNĐ ≈ 116 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Tân và Ban quản lý các Khu công nghiệp

4. KHU CÔNG NGHIỆP AN ĐỊNH

Địa điểm dự án: Xã An Phước, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 200 ha
Tổng mức đầu tư: 600 tỷ VNĐ ≈ 33 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Mang Thít và Ban quản lý các Khu công nghiệp

5. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN – TTCN TRƯỜNG AN

Địa điểm dự án: Xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 70 ha
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ VNĐ ≈ 17 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND thành phố Vĩnh Long

6. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN MỸ LỢI

Địa điểm dự án: Xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50 ha
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ VNĐ ≈ 10 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND dân huyện Trà Ôn

7. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN VĨNH THÀNH

Địa điểm dự án: Ấp Vĩnh Thành (QL54), Xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 60 ha
Tổng mức đầu tư: 270 tỷ VNĐ ≈ 15 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND dân huyện Trà Ôn

8. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHÚ NINH

Địa điểm dự án: Ấp Phú Ninh (QL1A), Xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 48 ha
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ VNĐ ≈ 10 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Tam Bình

9. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN ẤP IB

Địa điểm dự án: Ấp Nhất B (ĐT903), xã Chánh Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 24.4 ha
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ ≈ 6 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Mang Thít

10. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG CỤM CN PHƯỚC TRƯỜNG

Địa điểm dự án: Ấp Phước Trường, Xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50 ha
Tổng mức đầu tư: 140 tỷ VNĐ ≈ 8 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh hoặc đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Vũng Liêm

11. NHÀ MÁY CHẾ BIẾN, RAU, CỦ, QUẢ XUẤT KHẨU

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10.000-15.000 tấn/năm
Tổng mức đầu tư: 130 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

12. KHO LẠNH LƯU TRỮ, BẢO QUẢN SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN SAU THU HOẠCH

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 200.000 tấn sản phẩm các loại/năm
Tổng mức đầu tư: 200 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

13. DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ MÁY VI TÍNH

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án:
- 3 triệu linh các loại/năm
- 800.000 máy tính /năm
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

14. NHÀ MÁY SẢN XUẤT NHỰA KỸ THUẬT CAO

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 50.000-100.000 tấn sp/năm
Tổng mức đầu tư: 145 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

15. NHÀ MÁY SẢN XUẤT HÓA CHẤT PHỤC VỤ NÔNG NGHIỆP

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 1-2 triệu tấn sp/năm
Tổng mức đầu tư: 170 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

16. NHÀ MÁY SẢN XUẤT DỤNG CỤ THỂ DỤC THỂ THAO

Địa điểm dự án: Khu công nghiệp Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 2 triệu công cụ, dụng cụ các loại/năm
Tổng mức đầu tư: 50 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Ban quản lý các Khu công nghiệp

LĨNH VỰC ĐÔ THỊ, NHÀ Ở

17. KHU DÂN CƯ DỊCH VỤ PHƯỚC YÊN

Địa điểm dự án: ấp Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 83 ha
Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Trung tâm khai thác và phát triển quỹ đất

18. KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂN QUỚI

Địa điểm dự án: Xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 11 ha
Tổng mức đầu tư: 220 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Tân

19. KHU ĐÔ THỊ MỚI MỸ THUẬN

Địa điểm dự án: Xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 226 ha
Tổng mức đầu tư: 4.500 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh để thực hiện dự án theo quy hoạch
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND thành phố Vĩnh Long

20. KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI CỒN CHIM

Địa điểm dự án: Xã Trường An (từ Khu du lịch Trường An đến hết Cồn Chim), thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 250 ha
Tổng mức đầu tư: 2.500 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND thành phố Vĩnh Long

21. KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI BÌNH MINH

Địa điểm dự án: Khóm 9, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 5 ha
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn để thực hiện các dự án theo quy hoạch tổng thể
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Minh

22. KHU ĐÔ THỊ XANH MỸ HÒA

Địa điểm dự án: Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 1.000 ha
Tổng mức đầu tư: 36 nghìn tỷ VNĐ ≈ 2 tỷ USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh để thực hiện các dự án theo quy hoạch tổng thể
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Minh

23. XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ XANH AN BÌNH

Địa điểm dự án: Ấp An Thành-Bình Lương, Xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 200 ha
Tổng mức đầu tư: 7 nghìn tỷ VNĐ ≈ 400 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước liên doanh để thực hiện các dự án theo quy hoạch tổng thể
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Long Hồ

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

24. TRUNG TÂM GIAO DỊCH HÀNG NÔNG SẢN

Địa điểm dự án: Khóm 6, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 4 ha
Tổng mức đầu tư: 180 tỷ VNĐ ≈ 10 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Công Thương và UBND huyện Bình Minh

25. XÂY DỰNG NGHĨA TRANG NHÂN DÂN

Địa điểm dự án: ấp Đông Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10 ha
Tổng mức đầu tư: 40 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: UBND huyện Bình Minh

26. TRUNG TÂM HỘI CHỢ-TRIỂN LÃM

Địa điểm dự án: Khu đô thị mới thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10 ha
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý:Sở VH TT và Du lịch

27. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẾN TÀU-KHU PHỐ HÀNG LƯU NIỆM-BẾN XE PHỤC VỤ DU LỊCH

Địa điểm dự án: Phường 1 (Khu vực chợ Vĩnh Long phía Công ty Du lịch và bến đò An Bình), thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 2 ha
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ ≈ 6 triệu USD
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở VH TT và Du lịch

LĨNH VỰC GIÁO DỤC, Y TẾ
28. BỆNH VIỆN PHỤ SẢN CHẤT LƯỢNG CAO

Địa điểm dự án: Xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 4 ha
Tổng mức đầu tư: 800 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Y tế Vĩnh Long

29. XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Địa điểm dự án: Dọc QL1A thuộc các huyện Long Hồ, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10 ha
Tổng mức đầu tư: 250 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Long

30. XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CHẤT LƯỢNG CAO

Địa điểm dự án: Dọc QL53 nối dài, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10 ha
Xây dựng trường đạt chuẩn quốc tế với mô hình khép kính từ bật mẫu giáo đến lớp 12
Tổng mức đầu tư: 450 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Long

31. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ THUẬT VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ

Địa điểm dự án: 112, Đinh Tiên Hoàng, phường 8, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 1 ha
Tổng mức đầu tư: 100 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư liên doanh, liên kết với Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

32. SẢN XUẤT HOA PHONG LAN VÀ CÁC LOẠI HOA CAO CẤP XUẤT KHẨU

Địa điểm dự án: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 3-4 ha (600.000-1.200.000 sp/năm)
Tổng mức đầu tư: 30 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

33. SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TRONG NHÀ LƯỚI

Địa điểm dự án: Ấp Mỹ Phú, xã Tân Hội, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 3-4 ha (50 tấn sp/năm)
Tổng mức đầu tư: 30 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

LĨNH VỰC THỂ THAO, DU LỊCH

34. LÀNG NGHỀ DU LỊCH SINH THÁI CÙ LAO MÂY

Địa điểm dự án: Xã Phú Thành-Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 500 ha
Xây dựng các trạm dừng kết hợp với các vườn cây, ao cá của nhân dân địa phương tạo thành một quần thể du lịch tham quan, nghĩ dưỡng,…
Tổng mức đầu tư: 1.000 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở Văn hóa TT -DL và Ủy ban Nhân dân huyện Trà Ôn

35. KHU DU LỊCH SINH THÁI AN BÌNH

Địa điểm dự án: ấp An Long, An Hòa, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 100 ha
Tổng mức đầu tư: 500 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở VH TT và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ

36. KHU LIÊN HỢP THỂ DỤC THỂ THAO

Địa điểm dự án: Phường 2 (phía sau sân vận động)Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Quy mô dự án: 10 ha
Xây dựng một khu liên hợp bao gồm sân vận động, sân tennis, nhà thi đấu đa năng,… có khả năng đáp ứng cho việc đào tạo các vận động viên thi đấu quốc tế.
Tổng mức đầu tư: 300 tỷ VNĐ
Hình thức đầu tư: Kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư 100% vốn hoặc liên doanh, liên kết để thực hiện dự án.
Thời hạn dự án: 50 năm
Cơ quan quản lý: Sở VH TT và Du lịch

Triển lãm hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Web site liên kết sở ban ngành Web site liên kết sở ban ngành